September 5, 2011

Unifi

Produk terbaru TM. Memang menarik. Tertarik. Ko memang da boom

Click to enlarge


Anda mahu?  Hubungi saya pun boleh. Nanti saya boleh bantu. Apa itu VIP?

Enjoy triple play advantages of VIP:


V  Video or Internet Protocol TV (HyppTV)

  High Speed Internet

P   Phone (Voice Service)

Nah... sudah tahu kan... marilah kita melajukan speed memasing... :)

No comments: